Projekty EU

-  Název projektu: Vývoj brusky na broušení dlouhých otvorů

-  Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001092

-  Popis projektu: cíle a výsledky projektu.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem předkládaného projektu je vnitropodnikový vývoj a konstrukce brusky pro broušení vnitřních otvorů v délce 1000 mm a vnitřního poloměru až do 300 mm. Výstupem projektu bude funkční prototyp včetně kompletní vývojové dokumentace, která v budoucnu poslouží jako podklad pro sériovou výrobu. Realizace projektu je stanovena od 1. 4. 2017 do 28.2.2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

- Název projektu : Fotovoltaický systém pro potřeby společnosti HiPo , s.r.o.

- Registrační číslo projektu :CZ.01.3.10/0.0/17_138/0011691

- Popis projektu a cíle projektu : Projekt je zaměřen na vybudování fotovoltaické elektrárny v provozním areálu společnost HiPo s.r.o., která by měla zajistit a zvýšit energetickou
účinnost v podniku a snížit celkovou energetickou náročnost provozu. Cílem projektu je Zvýšení energetické účinnosti provozu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.