Projekty EU

-  Název projektu: Vývoj brusky na broušení dlouhých otvorů

-  Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001092

-  Popis projektu: cíle a výsledky projektu.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem předkládaného projektu je vnitropodnikový vývoj a konstrukce brusky pro broušení vnitřních otvorů v délce 1000 mm a vnitřního poloměru až do 300 mm. Výstupem projektu bude funkční prototyp včetně kompletní vývojové dokumentace, která v budoucnu poslouží jako podklad pro sériovou výrobu. Realizace projektu je stanovena od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2018.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.