Elektrovřetena

Popis elektrovřeten

Vysokootáčková brusná vřetena IBL jsou určena pro broušení otvorů vysokým brusným výkonem při výborné kvalitě broušeného povrchu. Jmenovité otáčky jsou v rozmezí 18 000 – 150 000 ot/min.
Pohon elektrovřeten IBL je proveden vestavným elektromotorem, který je napájen z měniče proudem o kmitočtu ( 300 - 2500 Hz ). Rotor elektromotoru je nalisován přímo na hřídeli vřetena. Stator je vsunut do tělesa, kterým protéká chladící kapalina. Hřídel je uložen na přesných kuličkových ložiskách s kosoúhlým stykem, která jsou axiálně předepnuta pružinou. Ložiska jsou mazána a chlazena olejovou mlhou.

Směr otáčení elektrovřeten IBL

Směr otáčení elektrovřeten IBL

Všechna elektrovřetena IBL se dodávají jako pravotočivá

Montáž vřetena na stroj

Čelo vřetena je chráněno krytem, který smí být odstraněn až po upnutí vřetena na stroj. Elektrovřeteno musí být upnuto na stroj tak, aby výfuky olejové mlhy v předním víčku směřovaly dolů. Sevření v držáku musí být jen takové, aby nedošlo k deformaci tělesa vřetena. Chladící kapalina se přivádí vždy spodní přípojkou a odvádí horní přípojkou. Na prostřední přípojku se nasazuje hadice přívodu olejové mlhy. Pozor, aby při nasazování hadice nebyly zaneseny do mazacího okruhu nečistoty. Ze stejného důvodu musí být prostřední přípojka kryta gumovou zátkou v případě, že vřeteno bude odstaveno. Kabel elektrovřetena se připojí vidlicí do zásuvky odpovídajícího měniče. Pomocí přepínačů na panelu měniče, popřípadě naprogramováním měniče (podle typu měniče) se zvolí kmitočet, který odpovídá požadovaným otáčkám. V případě špatného naprogramování měniče může dojít k poškození nebo zničení vřetena. Rozpojování nebo spojování zásuvek a vidlic pod proudem je zakázáno.

Zařízení nutná pro provoz vřetena

 • měnič kmitočtu - vřetena IBL musí být napájena z vhodného z měniče kmitočtu podle velikosti vřetena
 • mlhovací přístroj - pro vřetena IBL je doporučen mlhovač MP 4-01
 • chladící nádrž - pro vřeteno IBL je doporučena nádrž 90 litrů s chladítkem

Směr otáčení elektrovřeten IBL

1 - Přívod vzduchu 5 - Přívod chladící kapaliny
2 - Mlhovací přístroj MP 4-01 6 - Odvod chladící kapaliny
3 - Přívod olejové mlhy 7 - Měnič kmitočtu
4 - Elektrovřeteno IBL 8 - Napájení elektrovřetena z měniče

IBL 18

Pro broušení otvorů od ø45 do ø70 mm

 • otáčky - 18 000 min-1
 • proud - 28 A
 • měnič - ID18/60, R153-02
 • výkon - 15 kW
 • kmitočet - 300 Hz
 • napětí - 3 x380 V
 • hmotnost - 59,2 kg

IBL 18IBL 18

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 18 - 1 32 52 45 40 16 43
L 18 - 2 38 15 50 25 20 47
L 18 - 3 45 90 63 50 20 60

IBL 24

Pro broušení otvorů od ø35 do ø55 mm

 • otáčky - 24 000 min-1
 • proud - 22,5 A
 • měnič - ID18/60, R153-02, IDR 24/150
 • výkon - 12 kW
 • kmitočet - 400 Hz
 • napětí - 3 x380 V
 • hmotnost - 56 kg

IBL 24IBL 24

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 24 - 1 27 44 45 40 16 43
L 24 - 2 34 15 45 25 16 58
L 24 - 3 32 60 45 40 16 58

IBL 30

Pro broušení otvorů od ø28 do ø45 mm

 • otáčky - 30 000 min-1
 • proud - 17,5 A
 • měnič - ID18/60, R153-02, IDR 24/150, D36/60
 • výkon - 9,2 kW
 • kmitočet - 500 Hz
 • napětí - 3 x380 V
 • hmotnost - 49,5 kg

IBL 30IBL 30

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 30 - 1 21 40 30 25 13 47
L 30 - 2 27 15 40 25 16 61,5
L 30 - 3 27 52 40 40 16 61,5

IBL 36

Pro broušení otvorů od ø22 do ø38 mm

 • otáčky - 36 000 min-1
 • proud - 15 A
 • měnič - ID36/60, R153-02, IDR 24/150, D18/60
 • výkon - 7,5 kW
 • kmitočet - 600 Hz
 • napětí - 3 x380 V
 • hmotnost - 39 kg

IBL 36IBL 36

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 36 - 1 18 36 25 25 10 47
L 36 - 2 23 10 30 25 13 58
L 36 - 3 21 46 30 25 13 58

IBL 42

Pro broušení otvorů od ø18 do ø30 mm

 • otáčky - 42 000 min-1
 • proud - 12,4 A
 • měnič - ID36/60, R153-02, ID18/60, IDR 4/150
 • výkon - 6,1 kW
 • kmitočet - 700 Hz
 • napětí - 3 x380 V
 • hmotnost - 39 kg

IBL 42IBL 42

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 42 - 1 15 32 20 20 6 44
L 42 - 2 20 10 25 25 10 57
L 42 - 3 18 42 25 25 10 57

IBL 51

Pro broušení otvorů od ø14 do ø25 mm

 • otáčky - 51 000 min-1
 • proud - 10,4 A
 • měnič - ID18/60, R153-02, IDR 24/150, D36/60
 • výkon - 4,8 kW
 • kmitočet - 850 Hz
 • napětí - 3 x380 V
 • hmotnost - 39,4 kg

IBL 51IBL 51

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 51 - 1 13 30 18 16 6 48
L 51 - 2 15 39 20 20 6 54
L 51 - 3 15 10 25 25 10 67

IBL 60

Pro broušení otvorů od ø12 do ø22 mm

 • otáčky - 60 000 min-1
 • proud - 16 A
 • měnič - ID18/60, R153-02, IDR 24/150, D36/60
 • výkon - 4 kW
 • kmitočet - 1000 Hz
 • napětí - 3 x220 V
 • hmotnost - 24,6 kg

IBL 60IBL 60

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 60 - 1 11 25 16 16 6 50
L 60 - 2 13 34 18 16 6 58
L 60 - 3 14 11 18 16 6 58

IBL 72

Pro broušení otvorů od ø10 do ø20 mm

 • otáčky - 72 000 min-1
 • proud - 12,9 A
 • měnič - ID36/60, IDR 24/150, 149A-02
 • výkon - 3,2 kW
 • kmitočet - 1200 Hz
 • napětí - 3 x220 V
 • hmotnost - 24,6 kg

IBL 72IBL 72

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 72 - 1 9 23 13 10 3 49
L 72 - 2 11 31 16 16 6 60
L 72 - 3 12,5 12 16 16 6 60

IBL 87

Pro broušení otvorů od ø8 do ø17 mm

 • otáčky - 87 000 min-1
 • proud - 9,5 A
 • měnič - R149A-02, IDR 24/150
 • výkon - 2,3 kW
 • kmitočet - 1450 Hz
 • napětí - 3 x220 V
 • hmotnost - 15,7 kg

IBL 87IBL 87*) Brusný kotouč se upevňuje k nástavci lepením

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 87 - 1 7,5 20 10 10 3 54
L 87 - 2* 9,5 15 12 14 3 54
L 87 - 3 9 25 13 10 3 60

IBL 105

Pro broušení otvorů od ø7 do ø13 mm

 • otáčky - 105 000 min-1
 • proud - 7,9 A
 • měnič - R183B-02, IDR 24/150
 • výkon - 1,7 kW
 • kmitočet - 1750 Hz
 • napětí - 3 x220 V
 • hmotnost - 15,8 kg

IBL 105IBL 105*) Brusný kotouč se upevňuje k nástavci lepením
**) Kleštinový typ nástavce

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 105 - 1* 6,5 16 10 10 3 52
L 105 - 2 7,5 20 10 10 3 52
L 105 - 3 7,8 18 10 10 3 52
L 105 - 4** 9 11 - - 3 -

IBL 126

Pro broušení otvorů od ø6 do ø11 mm

 • otáčky - 123 000 min-1
 • proud - 6,1 A
 • měnič - R183B-02, IDR 24/150
 • výkon - 1,1 kW
 • kmitočet - 2050 Hz
 • napětí - 3 x220 V
 • hmotnost - 9,3 kg

IBL 126IBL 126*) Nástavec s držákem kotouče L 126-5
**) Kleštinový typ nástavce

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 126 - 1* 6,5 16 - - - -
L 126 - 2 6,4 19 8,5 8 3 55
L 126 - 3 7 11 9,5 10 3 62
L 126 - 4** 9 11 - - 3 -
L 126 - 5 držák kotouče 9,3 10 3 60

IBL 150

Pro broušení otvorů od ø5 do ø8 mm

 • otáčky - 150 000 min-1
 • proud - 3,6 A
 • měnič - R183B-02, IDR 24/150
 • výkon - 0,6 kW
 • kmitočet - 2500 Hz
 • napětí - 3 x220 V
 • hmotnost - 9,3 kg

IBL 150IBL 150*) Nástavec s držákem kotouče L 150-5
**) Kleštinový typ nástavce

Označení
nástavce
Nástavec Brusný kotouč Obvodová 
rychlost m/s
a b D s d
L 126 - 1* 4,3 19 5,5 6 2 43
L 126 - 2 5,2 16 - - - -
L 126 - 3* 6 10 7,5 8 3 59
L 126 - 4** 9 11 - - 3 -
L 126 - 5 držák kotouče 7,5 8 3 59
V této kategorii nejsou žádné produkty.