Řemenová vřetena

IBB, IBC, IBE, IBD, IBDA

Vybrušovací vřetena s řemenovým náhonem

Stručná charakteristika

Vřetena s řemenovým náhonem jsou určena pro broušení otvorů v nejširším rozsahu průměrů a délek. Vřetena se vyrábějí v provedení a rozměrech, které umožňují volbu vhodného typu při sériové i kusové výrobě.

OTÁČKY Vřetena jsou vyráběna od 2800 ot/min do 60 000 ot/min.
 
SMĚR OTÁČEK Všechna vřetena jsou dodávána jako pravotočivá.
 
ULOŽENÍ HŘÍDELE Hřídel je uložen ve vysoce přesných kuličkových ložiskách s kosoúhlým stykem pro vysoké otáčky. Vůle ložisek je vymezena pružinou. 
 
MAZÁNÍ Nejvhodnějším způsobem mazání pro vysokootáčková vřetena je mazání olejovou mlhou, která zaručuje nejvhodnější promazání vysokootáčkových ložisek a zároveň i chlazení vnitřku vřetena procházejícím vzduchem. Nejrozšířenější způsob mazání ložisek vybrušovacích vřeten je mazání plastickými mazivy. 
 
ŘEMENICE MOTORU Průměr řemenice hnacího motoru se stanoví ze vzorce

D

=

630 000

nd


D - průměr řemenice motoru
nd otáčky motoru
pro elektromotor s nd = 2865 ot/min je D = 220 mm
 
POHON K pohonu řemenových vřeten se používají nekonečně tkané ploché řemeny, poháněné bud' standardními motory nebo speciálními elektromotory MB. 
 
MĚNIČ KMITOČTU Měnič slouží k dodávání proudu o proměnné frekvenci pro napájení motoru pohonu vřetena což umožňuje navolit z ovládacího panelu stroje optimální otáčky. ( Pozor, aby nedošlo k překročení max. povolených otáček vřetena ).

Provoz vybrušovacích jednotek s řemenovými vřeteny.

Vybrušovací vřeteno s případným příslušenstvím je poměrně velkou investicí. Aby jí bylo řádně využito a docíleno optimálních výsledků ve výrobním procesu, musí být vřeteno správně zvoleno a pro jeho nasazení musí být vytvořeny vhodné podmínky.

Kritéria volby správného vřetena pro danou technologii.

Při výběru vhodného typu vřetena pro daný obrobek je potřebné brát v úvahu dvě základní hlediska :

  • parametry obrobku, kterých chceme broušením dosáhnout
  • množství v kterém bude vyráběn

Při volbě vřetena dbáme těchto zásad :

  • a) Řemenová vřetena používáme pro kusovou a malosériovou výrobu a všude kde je nutno vřeteno často vyměňovat, např. na univerzálních brousících strojích. Pro sériovou a hromadnou výrobu obrobků s vysokými technologickými nároky dáváme přednost elektrovřetenům.
  • b) Protože pro efektivní broušení je rozhodující tuhost vřetena, volíme co možná největší průměr vřetena a vřeteno co nejkratší. Je nutno brát v úvahu účelnost práce s hospodárnou obvodovou rychlostí brousícího kotouče ( cca 35 ms-1 nebo větší, pokud nejsme omezeni bezpečnostními předpisy).
  • c) Kotouč volíme co možná největší a příslušný nástavec co nejkratší a nejsilnější
  • d) Vřetena s trvalou tukovou náplní ložisek není možné použít tam, kde je jako chladící kapalina používají rozpouštědla, např. petrolej, lehký olej apod. V těchto případech musí být použito řemenové vřeteno mazané olejovou mlhou.
  • e) Tuhost s prodlužování nástavce rychle klesá. Kuželovitost broušeného otvoru, která vzniká použitím příliš dlouhého nástavce, je možno odstranit prodloužením doby časování na konci cyklu.

Umístnění vybrušovacího vřetena na brousící stroj

Správná funkce vybrušovacího vřetena může být znehodnocena, případně vřeteno může být v krátké době zničeno nesprávnou instalací na obráběcím stroji !

Vybrušovací vřetena se na stroji upínají do držáku, který musí být dostatečně tuhý. Úchylka rovnoběžnosti osy brusného vřetena s pohybem stolu brousícího stroje nesmí být větší než 0,01 mm v délce 150 mm.

Válcová vřetena se upínají do otvoru v držáku, který může být po jedné straně rozříznut nebo vyroben jako dvoudílný. Otvor pro vřeteno musí být vyroben v toleranci H6 nebo H7 a uprostřed muže být odlehčen. Vřeteno se upne sevřením držáku šrouby. Tyto šrouby však nesmí v žádném případě působit přímo na těleso vřetena. Sevření vřetena nesmí být příliš velké, aby nedošlo k deformaci tělesa vřetena. Délka upnutí má být co největší, doporučuje se aby odpovídala minimálně dvojnásobku průměru vřetena.

Společně s držákem vřetena je třeba řešit i kryt brousícího kotouče. Kotouč musí být opatřen ochranným krytem, vyhovujícím normě ČSN 20 0706, která obsahuje směrnice pro konstrukci. Síla stěny krytu brousícího kotouče musí odpovídat normě ČSN 20 0707. Při montáži vřetena na stroj je potřeba vyvarovat se rázů a úderů na vřeteno. Vřeteno může být provozováno v libovolné poloze, přičemž preferovaná je poloha vodorovná.

Přestože labyrintové těsnění v rotující krytce spolehlivě chrání ložiska před znečištěním prachem a chladícími emulsemi, nesmí být nikdy přiváděna chladící kapalina do mezery mezi víčko a těleso vřetena. Ze stejného důvodu nesmí být na stojící nebo rozbíhající se vřeteno přiváděn paprsek chladící kapaliny. Je-li vřeteno vestavěno do stroje tak, že rotující krytka je zakryta ( utopena ), musí být okolo krytky vytvořen dostatečný prostor, aby chladící kapalina mohla nerušeně odtékat ( obr. 1 ). V případě, že je vřeteno umístněno svisle, musí být tento prostor opatřen odtokovými kanály ( obr. 2 ).

Velmi důležitou částí pohonu vřetena jsou řemeny. Řemen může mít značný vliv na jakost broušeného povrchu a na životnost ložisek vřetena. Doporučujeme používat jen nejjakostnějších nekonečně tkaných řemenů. Nejhorší vlastnosti mají řemeny klínové, zvláště tehdy, je-li k náhonu použito více paralelních řemenů.

Velká pozornost musí být věnována napnutí řemene, které má být jen takové, aby stačilo k přenesení příslušného výkonu poháněcího motoru.

ibc


Přehled vybrušovacích vřeten s řemenovým náhonem

Přehled vybrušovacích vřeten s řemenovým náhonem

IBB Vřetena s prodlouženým hřídelem

Tato vřetena jsou určena pro nejvýkonnější broušení při sériové výrobě. Jsou navržena pro otáčky od 8 000 do 25 000 ot/min.

IBB Vřetena s prodlouženým hřídelemIBB Vřetena s prodlouženým hřídelem

Typ vřetena

Pro

ved.

Rozměry vřetena

Vstup mlhy

Upínací rozměry a ø kotouče pro obvodovou rychlost 35 m/s

Rozměry řemenice

Otáčky

Dh6

L

I

C

s

F

G

E

d

d1

l1

min-1

IBB 70 225

A

70

225

50

18

115

25

10

18

26

25

50

25 000

B

70

IBB 80 225

A

80

50

33

32

20 000

B

70

IBB 70 250

A

70

250

50

23

120

32

13

23

33

32

60

20 000

B

90

IBB 80 250

A

80

50

41

40

16 000

B

90

IBB 80 275

A

80

275

70

28

135

40

16

28

41

40

60

16 000

B

110

IBB 100 275

A

100

70

53

50

12 500

B

110

IBB 100 300

A

100

300

70

33

150

40

20

33

53

50

70

12 500

B

110

66

63

10 000

IBB 100 350

A

100

350

80

36

150

50

20

36

66

63

70

10 000

B

120

32

50

IBB 125 425

A

125

425

80

52

150

20

32

45

83

64

110

8 000

20

32

55

B

145

25

51

70

50

51

70

 

Poznámka : vřetena mazaná stálou tukovou náplní zpravidla nemají na tělese otvor M10 x 1
Příklad označení pro objednávku : vřeteno IBB 100 300 T provedení A


IBC Vřetena s výměnnými nástavci

Tato vřetena jsou určena pro broušení otvorů různých průměrů a hloubek jedním vřetenem. Jsou navržena pro otáčky od 10 000 do 60 000 ot/min.

IBC Vřetena s výměnnými nástavciIBC Vřetena s výměnnými nástavci

Typ vřetena

Rozměry vřetena

Vstup mlhy

ø kot

pro

35 m/s

Rozměry řemenice

Otáčky

Dh6

L

s

d

l

min-1

IBC 45 160

45

160

70

11

10,5

27

60 000

IBC 45 165

165

13

12,5

28

50 000

IBC 50 175

50

175

85

16

16

40

40 000

21

21

31 000

26

25

25 000

IBC 60 200

60

200

100

21

20

50

31 000

IBC 65 200

65

26

25

25 000

IBC 70 225

70

225

115

26

25

50

25 000

IBC 80 225

80

33

32

20 000

IBC 70 250

70

250

120

33

32

60

20 000

IBC 80 250

80

41

40

16 000

IBC 80 275

80

275

135

41

40

60

16 000

IBC 100 275

100

53

50

12 500

IBC 100 300

100

300

150

26

25

50

12 000

33

32

10 000

IBC 100 350

100

350

150

66

63

70

10 000

 

Nástavce vřeten – umožňují broušení jedním druhem vřetena IBC různé průměry a hloubky broušeného otvoru.

Nástavce vřetenNástavce vřeten

Podle upínací části rozlišujeme dva druhy nástavců :

  • typ A – nástavce s válcovou upínací částí
  • typ B – nástavce s kuželovou upínací částí
Typ vřetena Upínací rozměry nástavců (obr. č.3 a obr. č.4)

Provedení

c

p

r

f

hSe8

IBC 45 160

A

8,5

6

12

5

-0,004

-0,006

M 4

IBC 45 165

10,5

8

15

7

-0,004

-0,006

M 6

IBC 50 175

13

10

22

 

IBC 60 200

15

12

25

8,5

-0,004

-0,006

M8

IBC 65 200

 

 

 

 

IBC 70 225

B

14,2

38

54

14,2

+0,02

 

IBC 80 225

 

 

 

 

IBC 70 250

18,3

47

67

18,3

+0,02

M 10

IBC 80 250

 

 

 

 

IBC 80 275

22,4

58

82

22,4

+0,02

M 12

IBC 100 275

 

 

 

 

IBC 100 300

25,5

66

94

25,5

+0,02

M 16

IBC 100 350

30,5

62

100

30,5

+0,02

M 18

 

Přehled nástavců typu A

Přehled nástavců typu APřehled nástavců typu A

Vřeteno IBC

Nástavec typu A

Pro kotouč plochý

Pro kotouč s jednostr. vybráním

a

l

m

c

Označení nástavce

Upínací rozměry brusného kotouče

Označení nástavce

Upínací rozměry brusného kotouče

b

k

e

b

k

e

45 160

14

20

5

8,5

41.01.0*

3

 

 

 

 

 

 

4

12

41.02.0**

2

10

4

6

16

41.03.0**

3

6

45 165

14

20

6

10,5

42.01.0*

3

10

6

 

 

V této kategorii nejsou žádné produkty.